Media

Rondetafelgesprek Cultuurfondsen Tweede Kamer 9 november 2016

Woensdag 9 november jl., heeft er in Den Haag een rondetafelgesprek plaatsgevonden met Tweede Kamerleden over Cultuur. De Tweede Kamer heeft hiertoe beslist en naar eigen inzicht mensen uit de sector uitgenodigd. Naast het Nederlands Filmfonds waren de aanwezigen; Sven Sauvé (directie RTL Nederland), Anton Scholten (Nederlandse beroepsvereniging film- en televisiemakers), Marleen Slot (FPN) die middels een brief ook DPN en de animatie producenten leek te vertegenwoordigen, en Robert Jansen (Filmroad), die namens zichzelf aanwezig was. Daarnaast was ik uitgenodigd op grond van mijn eerdere artikel in de Filmkrant (http://www.filmkrant.nl/TS_september_2016).

Bij dit rondetafelgesprek werd duidelijk dat het Filmfonds zelf zeer tevreden is met de gang van zaken en stelt continue een dialoog te voeren met producenten in het veld, regisseurs en schrijvers. Niemand aan tafel, behalve de FPN was het daarmee eens. Hetgeen bij het Filmfonds de uitspraak ontlokte dat als er andere mensen aan tafel hebben gezeten, zij een andere mening zouden hebben gehad. De FPN meldde dat zij de producenten vertegenwoordigen en dat zij inderdaad weinig problemen hadden met het beleid van het Filmfonds en dat er inderdaad een prima dialoog bestaat met het Filmfonds.

Standpunten die ik heb ingenomen:
1. Suppletiefonds moet naar de oude omvang terug, waarbij de regels die gelden bij aanvraag op een veel groter aantal jaren van toepassingen moeten zijn (bijv. trackrecords) en de middelen ook in meerdere jaren besteed zouden moeten kunnen worden.
2. Verruiming van de incentive, zodat ook films onder 1 miljoen mee mogen doen, percentage verhogen naar 35% en diverse kosten die nu niet meer worden toegestaan, maar wel Nederlandse bestedingen betreffen, kwalificeren. Daarnaast ook het meer flexibel maken van de aanvraag waardoor tussentijdse verhoging mogelijk is, zonder het verliezen van de oorspronkelijke aanvraag.
3. De omslachtige werkwijze, groeiende omvang en gebrek aan diversiteit van het Filmfonds baren zorgen; ik heb daarbij ook de machtsconcentratie bij het fonds, de betutteling en het op de plaats gaan zitten van de makers aan de orde gesteld.
Robert Jansen pleitte voor het verlagen van de incentive grens van 1 miljoen naar 2 ton, in verband met low budget film.

Anton Scholten besprak de 2 automatische regelingen; suppletie fonds en incentive. Wat betreft suppletie kwam zijn mening grotendeels overeen met die van mij en ten aanzien van de incentive dat deze verruimd moest worden en dat het geld wat niet besteed is uitgegeven zou moeten worden aan de film en niet tv.

Toen kwam Sven Sauvé aan het woord. Die pleitte voor meer dialoog met het Filmfonds, omdat de situatie voor de Nederlandse film niet rooskleurig is. Zelf is hij één van de grootste investeerders in Nederlandse film en is van plan om komend jaar minder Nederlandse films te doen. Verder vroeg hij zich af waarom bepaalde producenten uitgesloten zijn van bepaalde automatische regelingen.

De FPN, zoals eerder opgemerkt, had niet zoveel kritiek.

Van een aantal mensen heb ik gehoord dat ze zich afvragen waarom specifiek de mensen uitgenodigd zijn, die daar aan tafel zaten. Die keuze hebben de Kamerleden kennelijk zelf gemaakt en ik zou er vooral voor willen pleiten dat wordt gekeken naar wat is ingebracht en gezegd: zie bijgaande link: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A03180

Tijdens deze rondetafelgesprek vroeg Pechtold expliciet wat wij van hen verwachten, aangezien zij als Tweede Kamerleden wetten moeten maken en juist gekozen hebben voor een Filmfonds op afstand. Ik heb toen gemeld dat dit klopt, maar dat ik bij deze OCW wilde uitnodigen om goed toezicht te houden op de uitvoering en de effecten daarvan op de sector. De Tweede Kamerleden heb ik gevraagd alert te blijven en te volgen of dit toezicht ook inderdaad wordt toegepast.
Mochten jullie eens of oneens zijn met bovenstaande stellingen tijdens het rondetafelgesprek, of mis je nog wat, bijv. op het gebied van animatie en documentaire, meldt dit dan s.v.p. aan de onderstaande personen, inclusief OCW. Als er een tijd is om iets aan te kaarten of te veranderen, dan zou dat wel eens nu kunnen zijn.

Ernest Slot (OCW): e.c.g.slot@minocw.nl
Michiel van Veen (VVD): secretariaat.vanveen@tweedekamer.nl
Alexander Pechtold (D66): a.pechtold@tweedekamer.nl
Madeleine van Toorenburg (CDA): m.vtoorenburg@tweedekamer.nl
Joyce Vermue (PVDA): j.vermue@tweedekamer.nl
Agnes Wolbert (PVDA): a.wolbert@tweedekamer.nl

Groeten,
San Fu Maltha

09-11-2016