Media

Uit het Hart

Afgelopen zondagmiddag 26 februari was er in bioscoop Kriterion een discussiemiddag naar aanleiding van de speelfilm SÜSKIND, in aanwezigheid van onder anderen burgemeester Van der Laan van Amsterdam.
De middag was georganiseerd door het Joods-Marokkaans Netwerk, een organisatie die probeert gesprekken op gang te brengen en gaande te houden tussen Joodse en Marokkaanse Amsterdammers. Na het zien van de film spitste de discussie in de zaal zich al snel toe op de vraag wat te doen als het hellend vlak zich voelbaar aandient, één van de centrale thema's in de film.
Wanneer en hoe spring je in de bres voor degenen die apart gezet, vernederd of gediscrimineerd worden? Opmerkelijk eensgezind lijkt de zaal in haar morele respons dat vernedering van de Ander ook een aantasting betekent van onze eigen waardigheid. Dat al met de eerste kleine stapjes op het hellend vlak de vrijheid en democratie in het geding kunnen zijn. En dat oplettendheid dus geboden is: je kunt niet tijdig genoeg aan de bel trekken.
Maar ook is men het eens over de pijnlijke vaststelling dat zoiets in de praktijk vaak moeilijk is. Het hemd is nader dan de rok: hoe dapper ben je als het er echt op aankomt en je in eerste instantie je eigen dierbaren wilt beschermen?
Tot slot van de bijeenkomst zwaaide burgemeester Eberhard van der Laan de film lof toe. In het licht van de gruwelen die zich in onze stad hebben voltrokken, zo citeerde hij een betrokkene van weleer, is er eigenlijk géén verzet gepleegd: tienduizenden kinderen zijn in de nacht verdwenen. Voor altijd een zwart gat in het hart van Amsterdam.

28-02-2012