Süskind - vanaf 19 januari in de bioscoop
14-10-2009

Oorlogswinter Nederlandse inzending Oscars

Nieuwe Nederlandse Oscar inzending Rond de keus van de Oscar  selectiecommissie voor de film THE SILENT ARMY als Nederlandse  inzending naar de Oscars is breed in de pers uitgemeten dat de film  THE SILENT ARMY mogelijk niet zou kunnen voldoen aan de door de  Academy of Motion Pictures Arts and Sciences gestelde procedurele  formaliteiten. Dit heeft tot gevolg gehad dat de inzending met een  vergrootglas en extra precisie door de Academy is gecontroleerd.  Gaande deze procedure heeft Holland Film nauw contact onderhouden  met de Academy teneinde te bewerkstelligen dat een tweede keuze film  in de wachtstand mocht plaatsnemen. Inmiddels heeft Holland Film van de  Academy een beslissende uitspraak ontvangen omtrent de  toelaatbaarheid van THE SILENT ARMY. De Academy heeft, na  zorgvuldige bestudering van de film en uitvoerig en intens beraad,  besloten is dat THE SILENT ARMY beschouwd zou kunnen worden als een  afgeleide versie van de film WIT LICHT en geen op zichzelf staand  origineel is. In het overleg van Holland Film met de Academy heeft  de Academy toegelicht dat deze situatie met betrekking tot de  categorie ‘foreign language film’ zich nog niet eerder heeft  voorgedaan en dat de meningen in de commissie verdeeld waren. De  Academy ziet geen andere mogelijkheid dan de film uit te sluiten. Holland Film zal de tweede keuze van de  Nederlandse Oscar selectie commissie inzenden. Dit betreft de film  OORLOGSWINTER van regisseur Martin Koolhoven en producenten Isabella  Films en Fu Works. Holland Film feliciteert regisseur en  producenten. In de commotie rond de keus van de  selectiecommissie voor de film THE SILENT ARMY als Oscar- inzending  wordt gesuggereerd dat in Nederland al een uitspraak moet  worden gedaan of een film wel of niet voldoet aan door de Academy  gestelde formaliteiten. De beslissing of een film aan de procedurele  formaliteiten voldoet is uitsluitend aan de Academy in Los Angeles  en daarmee geen taak of bevoegdheid van enige instantie in het land  van de Oscar inzending.  Holland Film zal in samenwerking met  partijen tot de opstelling van een nieuw reglement komen ten einde  herhaling van de gang van zaken rond de inzending van THE SILENT  ARMY te voorkomen.